În urmă cu câteva luni, într-o zi am simţit că l-am dezamăgit pe Dumnezeu foarte tare. Foarte descurajată, mi-am luat Biblia şi am mers într-un parc din apropiere ca să citesc şi să mă rog.

Îmi plac foarte mult versetele din Romani 8 care spun: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?” (Rom. 8.35)

„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 8.38-39)

Am deschis Biblia la Romani 8, dar în loc să încep cu aceste versete, mi-au căzut ochii pe versetul 1: „Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”

Nu L-am auzit niciodată pe Dumnezeu vorbindu-mi cu voce tare, dar de câteva ori în viaţă mi-a vorbit atât de puternic în duhul meu, încât mi s-a părut că aproape Îl aud. Dimineaţa aceea în parc a fost una dintre ele.

O voce foarte puternică şi clară spunea duhului meu: „Cindy, Eu nu te acuz. Tu de ce te acuzi?”

Eu nu am obiceiul de a mă autodescuraja. Cred cu tărie că m-am acceptat pe mine însămi, dar în timpul acelei dimineţi în parc, mi-am dat seama – poate pentru prima dată – că într-adevăr am un obicei subconştient de a mă acuza.

Mi-am pus deseori în minte întrebări de genul: „Oare sunt o soţie bună?”, „Oare sunt o mamă bună?”, „Sunt o soţie de pastor bună?”, „Oare sunt o creştină bună?”

După acea dimineaţă am început să tratez chestiunile negative din viaţa mea (să recunoaştem că oricine le are) într-o manieră mult mai pozitivă, pentru că ajunsesem în punctul în care nu mă mai acuzam. Şi mai important, am înţeles că atunci când greşesc, Dumnezeu nu mă acuză ca şi soţie, mamă, soţie de pastor sau creştină.

Cu mai mult de 2000 de ani în urmă, Isus a murit pe cruce ca eu să nu mai fiu acuzată, condamnată. Nu trebuie să mai trăiesc sub povara eşecurilor mele, chiar dacă ele sunt multe. Sunt acum de partea lui Dumnezeu. Am trecut de partea Lui prin moartea Lui pe cruce şi prin acceptarea Lui ca şi Mântuitor personal, în urmă cu 42 de ani.

 Noi vom eşua întotdeauna

Am citit sute de cărţi despre căsătorie; este unul din hobby-urile mele preferate. Dar nu voi fi niciodată o soţie perfectă. Dr. Jack Shaap nu va avea niciodată o soţie care să nu eşueze.

Am citit zeci de cărţi despre creşterea copiilor, dar cei doi copii ai mei, Jaclynn şi Kenny nu vor avea niciodată o mamă perfectă. Atâta timp cât soţul meu va fi pastorul Bisericii Baptiste Nr. 1 din Hammond, soţia pastorului nu va fi ideală. Îi dezamăgesc chiar şi pe nepoţii mei, şi asta nu e bine deloc!

De fapt, cel mai rău este că Îl voi dezamăgi în continuare pe Creatorul şi Mântuitorul meu. Nu voi fi niciodată o creştină perfectă.

Dumnezeu ne vorbeşte mult mai puternic prin eşec, decât prin orice altă situaţie din viaţa noastră

Dumnezeu mi-a vorbit prin păsări cântătoare şi căprioare, şi îmi place să împărtăşesc cu alţii aceste lucruri. El mi-a vorbit prin reuşite şi binecuvântări. E extraordinar să povestesc surorilor mele în Hristos cât de bun a fost Domnul cu mine, şi chiar felul în care m-a folosit.

Dar nu e la fel de extraordinar să împărtăşim cu alţii eşecurile noastre. Mai mult decât orice, cred că sunt considerată o persoană reală sau transparentă. Cei care mă aud vorbind sau îmi citesc cărţile ştiu că sunt gata să-mi povestesc greşelile pentru a-i ajuta pe alţii. Mă străduiesc într-adevăr să fiu transparentă. Dacă m-aţi urmări timp de un an de zile, nu aţi descoperi secrete ascunse în viaţa mea personală. Deşi am grijă ce anume povestesc, sunt dispusă să spun altora despre eşecurile mele.

Dar acest lucru nu este deloc plăcut. Cei care au trecut pe aici cunosc sentimentul de vulnerabilitate care mă încearcă. Totuşi, nu cred că este sentiment mai măreţ decât să auzi că ceea ce ai împărtăşit despre tine a ajutat-o pe o altă soră a ta în Hristos; se pare că slăbiciunile şi eşecurile sunt două dintre cele mai folositoare instrumente pentru a transmite adevăruri într-o manieră personală, în care ceilalţi se pot regăsi.

Deşi am auzit vocea lui Dumnezeu prin multe din binecuvântările Sale, prin eşec mi-a vorbit cel mai tare.

Aleargă la Dumnezeu în eşec

Am făcut un lucru bun în dimineaţa aceea în parc, şi ca să fiu sinceră, poate a fost singurul lucru bun pe care îl făcusem în 24 de ore – am alergat la Dumnezeu.

El a făcut nişte lucruri incredibile în viaţa mea. Oare pentru că eu am eşuat mai puţin decât alţii? Încerc să fac binele, dar chiar nu cred că a fost pentru că fac mai mult bine decât alţii. Cred că Dumnezeu m-a binecuvântat deoarece atunci când lucrurile merg bine, umblarea mea cu El este mai strânsă, iar atunci când eşuez, alerg în braţele Sale.

 Ascultă-L pe Dumnezeu în eşecul tău

Poate cineva care citeşte acest articol este foarte dezamăgită – poate dezamăgită de ea însăşi. Poate simţi că toate cărţile pe care le-ai citit, conferinţele la care ai participat, şi chiar versetele pe care le-ai citit, te-au dezamăgit. Poate te sufoci în capcana autocondamnării. Te rog să nu te îndepărtezi de Dumnezeu. Aleargă la El şi ascultă cu foarte, foarte multă atenţie. El vrea să te înveţe ceva. Şi se pare că Lui Îi place să vorbească cel mai clar şi cel mai tare celor care au eşuat.

Unele cititoare poate au experimentat ceea ce am numi eşecuri mai mari decât altele. Aceste eşecuri au afectat nu doar cursul vieţii tale, dar şi al celor din jur. Eşecuri cum ar fi: divorţul, adulterul, avortul îşi pot pune amprenta puternic asupra cuiva, lasându-l cu sentimentul inutilităţii şi al îndepărtării de Dumnezeu. Lasă-mă să îţi aduc aminte că, dacă eşti creştină, Dumnezeu nu te condamnă, El nu te acuză. Odată ce ai mărturisit şi te-ai pocăit de păcatele tale, Dumnezeu ţi-a dat iertare completă. Nu te îndepărta de Dumnezeu. Din contră, aleargă în braţele Sale şi ascultă cu mare atenţie. Vrea să îţi spună ceva foarte important. Nu te îndepărta de alţi creştini. Cei care nu au experimentat tragediile divorţului, adulterului sau avortului, nu sunt nici ei perfecţi. Nu vom fi niciodată de partea asta a cerului.

În fiecare zi sper că mă maturizez şi că cei din jurul meu pot vedea mai mult din caracterul Domnului Isus în mine. Totuşi, ştiu că nu sunt perfectă şi nu voi fi vreodată. Voi greşi întotdeauna. Dar mă accept în întregime pentru că am un Dumnezeu care vrea să mă folosească şi a cărui voce îmi vorbeşte puternic şi clar – în eşecurile mele.

Cindy Schaap

Reclame