Cel ales la suflet face planuri alese, şi stăruie în planurile lui alese. (Isaia 32:8)

În diferite situaţii, acest (triplu) îndemn – suflet ales, planuri alese, consecvenţă în planuri alese – constituie un impuls pentru reevaluare şi pentru detaşarea de cele ne-alese. “Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de ruşine pe cele înţelepte”, scrie Pavel în prima sa scrisoare către corinteni, iar în cea de-a doua precizează: “Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Sufletele alese nu sunt cele evaluate după criterii ale înţelepciunii omeneşti, ci după răscumpărarea primită în Hristos. Ele SUNT alese de către Providenţa divină şi DEVIN alese prin ceea ce clădesc conform planurilor alese: aur, argint, pietre scumpe”. Existenţa lor terestră (şi eternă) capătă o tot mai mare valoare prin detaşarea de lemn, fîn, trestie”.

Planurile alese nu sunt cele făcute de manageri profesionişti sau de lideri cu autoritate politică. Nici cele votate de vreun Parlament sau susţinute militar de multe divizii (de numărul celor ale Papei era interesat, inadecvat, Stalin). Ele SUNT alese de buna plăcere a voii lui Dumnezeuşi DEVIN alese ca urmare a deciziei de a le păstra în călăuzirea divină.

Consecvenţa în planurile alese nu reprezintă un parametru îmbunătăţit după normele din atletism sau din cariera artistică. Consecvenţa de tip spiritual ESTE aleasă prin pecetea Duhului Sfânt şi DEVINE aleasă dacă împleteşte “credinţa cu fapta şi cu cunoştinţa şi cu înfrânarea şi cu răbdarea şi cu evlavia şi cu dragostea de fraţi şi cu iubirea de oameni” (2 Petru 1: 2-7)

La un an de la intrarea României în Uniunea Europeană, realizare politică benefică pentru societatea românească (deşi consecinţele tranziţiei sunt greu de suportat), creştinii români au nevoie de un impuls pentru Anul Nou în întocmirea planurilor alese, altele decât cele social-politice, altele decât realizările artistice recompensate cu premii la Cannes sau în alte părţi ale lumii occidentale.

Suntem de neam ales, ar fi spus Pavel în piaţa… Ideilor. Din Dumnezeu. Să ne purtăm aşadar cu demnitatea cetăţenilor dintr-o altă Împărăţie, ambasadori împuterniciţi ai lui Dumnezeu într-o lume nebună, nebună, nebună…   Articol de Alin Cristea

Publicitate