În domeniul în care lucrez în prezent, domeniul IT, a avea un plan după care să dezvolţi o aplicaţie software este crucial. Slaba planificare sau slaba documentare a acestui plan sunt drumul sigur către eşecul aplicaţiei: sau clientul nu primeşte ceea ce a cerut, sau trebuie să plătească mai mult, sau să aştepte mai mult pentru produsul final. Desigur, clientul nu este singurul care suferă, ci şi dezvoltatorii aplicaţiei – lipsa unui plan înseamnă haos, nerespectarea termenelor limită, slaba calitate a componentelor dezvoltate, toate distrugând reputaţia lor şi a companiei pentru care lucrează.

Experienţa personală te ajută să răspunzi mai repede, mai sigur, mai eficient în faţa provocărilor care reapar, iar cursurile de specialitate te ajută să vezi acele lucruri la care nici nu te gândeai că există. Totuşi, fără un plan bine stabilit care să dea o direcţie clară, programarea se face prin instinct, lucru ce nu poate produce calitate pe termen lung.

Planurile nu se fac doar în domeniul IT – mulţi oameni fac planuri prin care să-şi îndeplinească dorinţele lor sau ale altora. Pe de altă parte, Scriptura ne învaţă că Hristos a venit nu ca să facă voia unor oameni, ci ca să facă voia Celui ce L-a trimis, Dumnezeu. (Ioan 6.38). Mulţi oameni investesc energie, timp şi bani pentru a plănui lucruri care astăzi sunt, dar mâine nu, lucruri pieritoare pe care nu le pot lua cu ei acolo unde vor merge după moarte – ca răspuns, Hristos ne învaţă următoarele: “Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde să le mănânce moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii, ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina, şi unde hoţii nu le fură, nici nu le sapă” (Mat. 6.19, 20). Planul lui Dumnezeu este ca noi să venim la pocăinţă (Ioan 6.39, 40, 1 Tim. 2.4, 2 Petru 3.9b) şi apoi să ne desăvârşească în asemănarea cu Fiul Său, Isus Hristos (Rom. 8.28, 29). Cât timp rămânem pe acest pământ, avem anumite lucrări de facut – unele cu caracter cantitativ (răspândirea Evangheliei, plantarea de biserici), iar altele cu caracter calitativ (ucenicia, glorificarea lui Dumnezeu şi asemănarea cu Isus Hristos), dar toate având scopul de a ne pune în poziţia de a ne investi în oameni.

Dumnezeu a plănuit cu grijă toate acestea (Rom.8.28 vorbeşte de “planul Său”), iar Hristos cere şi celor ce-L urmează să chibzuiască bine înainte de a se apuca de lucrările lor – vezi Luca 14.28-30. Solomon ne sfătuieşte să ne încredem în Domnul pentru ca El să ne netezească cărările (Prov. 3.5,6) şi să fim fericiţi (Prov 16.3,20), adică planurile noastre să fie realizate în concordanţă cu voia Sa, prin puterea Lui şi să-şi atingă scopurile. Tot Solomon arată că înţelepciunea, învăţătura, judecata, agerimea minţii, cunoştinţa şi chibzuinţa – atribute atât de necesare celor ce fac planuri – le găsim în Scriptură (Prov. 1.1-6), în frica de Domnul (Prov.1.7), în timp ce Iov ne învaţă că priceperea stă în depărtarea de rău (Iov 28.28). Iacov ne spune să-L includem pe Dumnezeu în planurile noastre ca să avem garanţia reuşitei lor (Iac. 4.13-16).

Implică-te deci în planuri plăcute Domnului, pentru ca El să le binecuvânteze şi să te binecuvânteze: ”Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, şi voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin, l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui.[…]Dar din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea.” (Hag. 1.8, 9, 2.10).

Dovada că planurile tale sunt pe placul Domnului stă în faptul că ele nu sunt împiedicate de Dumnezeu, nu sunt contrazise de Scriptură, Duhul Sfânt nu te mustră cu privire la ele, iar propria ta încredinţare nu te osândeşte: “Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt” (1 Ioan 5.7) şi “ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine” (Rom. 14.22b).

Nu ştiu ce planuri ai şi cum ai ajuns la ele, dar pune-ţi această întrebare: dacă astăzi ar fi venirea Domnului, ţi-ar strica ea planurile? Articol de Bogdan Marian

Publicitate