Dumnezeu a scris… cum citesc oamenii?

cosmos-v1.jpg

„Dumnezeu a zis: ,,Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul. Şi aşa a fost. (Gen 1.14-15).

Dumnezeu a creat tot ceea ce ochiul omului vede în jur, cu o măiestrie demnă de un Dumnezeu nelimitat în resurse şi imaginaţie. Mai mult, dincolo de elementele naturii care ne înconjoară pe acest pământ, Dumnezeu a creat întregul Univers cu galaxii, planete şi stele, toate deosebite una de alta. Niciuna din ele nu este la întâmplare şi niciuna nu şi-a schimbat strălucirea sau poziţia, fără ca Dumnezeu să fi fost în control. El le cunoaşte aşezarea, le cunoaşte menirea şi le-a rânduit existenţa, „după buna plăcere a voii Sale”.

Este trist, dar nu este o noutate faptul că, de-a lungul timpului, omul a căutat mereu să ajungă la Dumnezeu şi să Îi cunoască secretele privind către cerul înstelat şi descifrând astfel viitorul. Conducătorii celor mai vechi imperii au căutat această cunoştinţă, înţelepţii din pământuri îndepărtate au cercetat-o, şi astăzi o sorbim din horoscoape şi zodiace.

Astronomia şi astrologia sunt două ocupaţii diferite. Prima este o ştiinţă exactă care se ocupă de studiul corpurilor cereşti şi al fenomenelor ce au loc în afara atmosferei pământului, iar a doua reprezintă un grup de sisteme, tradiţii şi credinţe în care cunoaşterea poziţiilor relative a corpurilor cereşti este folosită pentru a înţelege, a interpreta şi a organiza informaţii despre personalitate, relaţii interumane şi a altor probleme terestre (vezi Wikipedia). Ce spune însă Biblia în privinţa aceasta?

Există astăzi creştini care argumentează în favoarea ideii că Dumnezeu Şi-a înscris planul Său cu omenirea în stele tocmai pentru a fi descoperit de noi, oamenii. Astfel, ei interpretează versetul citat din Gen.1:14 în favoarea acestei idei, şi aduc în discuţie descoperirea naşterii Domnului Isus către magi tot printr-un semn în stele ca şi sprijin pentru practicarea astrologiei. În privinţa afirmaţiilor lui Dumnezeu prin care practicarea citirii în stele şi a ghicitului sunt interzise (vezi Deut. 4:19; 17:3) ei accentuează ideea că El vorbeşte acolo de închinare şi idolatrie, nu de practicarea astrologiei în general.

Ei evită însă texte ca cel din Deut. 18:9-13 în care practicarea meşteşugurilor de „ghicitor, cititor în stele” sau „vrăjitor” sunt interzise cu desăvârşire deoarce astfel de practici sunt „o urâciune înaintea Domnului” din pricina cărora El a izgonit Canaaniţii din ţară.

Citind cuvintele rostite de Dumnezeu în Iov 38:31-32, este evident că El a iniţiat chiar şi acele constelaţii pe care Astrologii le studiază astăzi pentru a stabili horoscopul. Totuşi, având în vedere faptul că Iov este cea mai veche carte din Biblie, înţelegem că aceste formaţiuni nu au fost create pentru a ne arăta nouă şansele de succes în dragoste sau la bursă. Scopul lor nu este de a ne indica informaţii despre viitorul istoriei sau al vieţii omului. Ele există pentru a ne arăta slava Creatorului şi pentru a-I vesti măreţia (Ps. 19:1-6).

Un alt element extrem de important este acela că, în cele mai multe cazuri, practicarea citirii în stele şi a prezicerii viitorului este prezentată în Scriptură alături de ghicire, de vrăjitorie, şi de alte practici oculte. Dealtfel, majoritatea îndeletnicirilor de acest fel au o legătură directă cu forţe supranaturale, mai exact cu duhurile celui rău, cu „domnul puterii văzduhului” (Efes. 2.2). Diavolul cu îngerii săi au fost aruncaţi de Dumnezeu din cer, şi el este cel care influenţează şi controlează toate aceste îndeletniciri prin duhurile sale. De aceea, implicarea în astfel de activităţi astrologice înseamnă cochetarea cu forţe oculte, diabolice, şi poate duce la rezultate nebănuite.

Nu ar trebui să ne surprindă foarte mult faptul că, de multe ori, anumite aspecte ale horoscopului nostru (pe care îl auzim sau citim din întâmplare, şi nu în mod obişnuit) se potrivesc cu ceea ce experimentăm în viaţa noastră. Aceste preziceri au legături strânse cu realitatea, pentru că Dumnezeu le-a creat în acest fel, dar ele au fost corupte de influenţa Diavolului, şi cu siguranţă nu sunt surse valabile pentru călăuzirea vieţilor noastre. Credinciosul îşi caută drumul în viaţă urmând planul lui Dumnezeu revelat în Scriptură, nu în stele, şi înţelepciunea în decizii vine prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu prin previziuni astrale şi zodiace.

Corpurile cereşti nu există pentru a ne arăta axa sinusoidală a vieţii noastre în funcţie de data la care ne-am născut, ci există pentru că Dumnezeu le-a hotărât existenţa, şi pentru a ne vorbi nouă de măreţia şi gloria Sa. Să nu ne lăsăm deci atraşi de astfel de unelte ale celui rău, ci să trăim în lumina răspândită de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de oracole cât timp avem Conducătorul istoriei de partea noastră.

Paul Oprea

Publicitate